Opis Technologiczny - Comfort Invest Deweloper

Idź do spisu treści

Menu główne:

Opis Technologiczny


1. Lokalizacja i ogólna charakterystyka projektowanych obiektów.
Projektuje się zespół dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Budynek A zlokalizowany przy ulicy Spokojnej posiada 3 kondygnacje mieszkalne oraz garaż podziemny. Budynek B zlokalizowany wgłębi działki od strony rzeki Nielby posiada 4 kondygnacje mieszkalne w tym jedna na poddaszu oraz jest częściowo podpiwniczony. Budynki zlokalizowano na działce nr 2643, 2680, 2685, 2679, 2686. Inwestycja polega na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych. W zakresie inwestycji znajduje się realizacja następujących elementów zagospodarowania przestrzennego:
- budynki mieszkalne z garażami wielostanowiskowymi w poziomie piwnic, komórki lokatorskie
- zieleń wewnątrzosiedlowa
- układ komunikacyjny zespołu mieszkalnego wraz z chodnikami i placykami
- infrastruktura podziemna sieci wod-kan, sieci elektroenergetycznej, sieci energetycznej oświetlenia
- mała architektura, plac zabaw

Z uwagi na etapowanie inwestycji przewiduje się realizację w pierwszej kolejności budynku B a w drugim etapie budynku A. Stosownie do tego podziału nastąpi również etapowanie innych elementów zagospodarowania terenu.

2. Ogrzewanie.
Poszczególne mieszkania zostaną wyposażone w indywidualne dwufunkcyjne piece gazowe na CO i ciepłą wodę

3. Program funkcjonalny działki.
Podstawowym założeniem projektowanej zabudowy jest maksymalne wykorzystanie walorów działki i jej dobre zagospodarowanie z uwagi na komunikację. W celu zapewnienia potrzeb parkingowych na terenie własnym działki zgodnie z wytycznymi w decyzji o warunkach zabudowy pod budynkiem A zaprojektowano garaż na 43 stanowiska o wymiarach 2,3x5,0 m oraz dwa parkingi naziemne na 66 stanowisk łącznie. Parkingi na terenie oraz miejsca w garażach zapewniają wymagane decyzją potrzeby parkingowe dla całej inwestycji. Pomiędzy budynkami zlokalizowano część rekreacyjną na którą składają się plac dla dzieci . Plac dla dzieci zachowuje wymagane odległości od okien, śmietników oraz miejsc parkingowych. Program funkcjonalny działki uzupełniają takie elementy jak wydzielony i zabezpieczony plac na trafostację oraz wydzielony obudowany śmietnik. Odległość śmietników od granicy z działką sąsiednią oraz od okien mieszkań spełnia wymogi warunków technicznych.

4. Elementy małej architektury i zieleń.
Teren zostanie wyposażony w system latarni. Ponadto planuje się takie elementy malej architektury jak; ławki, kosze na śmieci, balustrady zabezpieczające itp. Teren zostanie wyposażony w zieleń niską i średniowysoką.

5. Architektura.

Bryła budynków jest zróżnicowana, natomiast w swym wykończeniu budynek stanowi odpowiedź na trendy współczesnej architektury.

6. Kolorystyka.

Tynki zewnętrzne mineralne na siatce PE, ociepleniu, malowane farbą silikatową firmy KREISEL w kolorze białym oraz fragmentarycznie w kolorze szarym zgodnie z rysunkiem elewacji.
Częściowo zgodnie z rysunkiem elewacji wprowadzono fragmentarycznie okładzinę elewacyjną PCV imitującą drewno firmy Prodema kolor jasnego brązu

7. Dane techniczno-materiałowe.

Opis fundamentów.
Posadowienie budynków zaprojektowano na następujące warunki geologiczne:
Piasek średni i drobny średnio zagęszczony, powyżej poziomu wody gruntowej.
Fundamenty posadowione na głębokości 79,84 m.n.p.m.
Ławy fundamentowe żelbetowe z betonu C16/20 w wysokości 40 cm i szerokości 60 cm zbrojone.

8. Opis ścian.

Ściany konstrukcyjne - ściany zewnętrzne nośne dwuwarstwowe – z pustaków ceramicznych gr. 24,0 cm oraz warstwą termoizolacji ze styropianu gr. 15cm. Ściany fundamentowe - bloczki betonowe typu M6. Ścianki działowe zaprojektowano z bloczków betonowych gr. 12 cm

9. Opis dachu.

Projektuje się dach dwuspadowy w konstrukcji drewnianej oraz dach płaski w konstrukcji drewnianej.

10. Opis schodów.

Schody wewnętrzne żelbetowe oparte na podciągach żelbetowych wylewane na budowie.

11. Opis stropów.

Zaprojektowano strop z płyt sprężonych SP20, obszar stropu w części balkonu wylewany na mokro i zbrojony prętami.

Dodatkowe informacje:


Podstawowe dane o budynku
• ilość kondygnacji nadziemnych – budynek A – 3, budynek B - 4
• ilość kondygnacji podziemnych - 1
• ilość mieszkań - budynek A – 51 mieszkań, budynek B – 48 mieszkań.
• ilość piwnic lokatorskich – odpowiednio do ilości mieszkań

Opis konstrukcji budynku
• Pod obiektem A znajdują się garaże
• Obiekt zaprojektowany w konstrukcji ścian murowanych – ceramicznych
• Stropy strunobetonowe KONBET
• Ściany zewnętrzne docieplone
• Ściany wewnętrzne murowane z ceramiki oraz bloczków betonowych (ściany działowe)
• Tynki wewnętrzne w mieszkaniach gipsowe - maszynowe
• Schody żelbetowe
• Posadzki cementowe
• Stolarka okienna PCV – wewnątrz biała, zewnątrz okleina złoty dąb
• Drzwi wejściowe do budynku aluminiowe + szyba (szkło bezpieczne)
• Drzwi do mieszkań antywłamaniowe
• Parapety zewnętrzne – blacha powlekana
• Parapety wewnętrzne - PCV
• Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna wewnętrzna oraz zewnetrzna z przyłączami do istniejących sieci
• Instalacja elektryczna wewnętrzna wraz z przyłączami i tablicą licznikową z osprzętem oraz instalacja niskoprądowa
• Instalacja centralnego ogrzewania kompletna – indywidualne źródło ciepła
• Grzejniki- stalowe
• Kuchenki elektryczne w aneksach kuchennych
• Kanalizacja – odprowadzana do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
• Kan. deszczowa - odprowadzana do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej
• Wodociąg – zasilany z projektowanego przyłącz sieci miejskiej
• Ogrzewanie- instalacja gazowa dostarczająca gaz z Wlkp. Spółki Gazownictwa
• Energia elektryczna- z sieci Dystrybutora Enea
• Drogi, parkingi, chodniki, plac zabaw, śmietnik
• Ogródki: wyłącznie dla wybranych mieszkań znajdujących się na parterze.

*Comfort Invest Developer Sp. z o.o. informuje, że materiały zawarte na stronie WWW mają charakter poglądowy i nie mogą być traktowane jako ostateczne projekty realizacyjne. Deweloper zastrzega sobie prawo zmian. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i ma wyłącznie charakter informacyjny.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego